Zakres usług

• Projektowanie
• Prace kontrolno-pomiarowe
• Obsługa, konserwacja, remonty, montaż instalacji elektrycznych
• Kosztorysowanie
• Nadzór

Wykonujemy następujące pomiary:
• badanie stanu izolacji instalacji elektrycznych
• badanie skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem
• badanie wyłączników różnicowo – prądowych
• natężenia oświetlenia pomieszczeń
• pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
• pomiary rezystancji uziemienia

Zapewniamy:
• doradztwo
• indywidualną wycenę u klienta
• dokumentację powykonawczą
• serwis gwarancyjny
• wykonanie prac montażowych z materiałów własnych lub powierzonych
• kompleksową obsługę dokumentacji na każdym etapie realizacji projektu począwszy od ustaleń z Zakładem Energetycznym warunków technicznych.